Stypendia Drukuj

 

Stypendia motywacyjne Burmistrza

 

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz zasad ich udzielania dla uczniów i studentów I roku.

Regulamin

Wniosek

 

 

Stypendium socjalne

 

Uchwała i regulamin

Wniosek

Klauzula RODO