headerimg

 

 

„Poznaj Polskę”
 
Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie w wysokości 95 844,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot dotacji dla poszczególnych placówek oraz środków w ramach wkładu własnego i wynosi łącznie 120 745,00 zł.
 
Wsparcie zostało przyznane również na organizację wycieczki dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych w wysokości 3120,00 zł. Koszt wkładu własnego wynosi 780 zł, a całkowity koszt organizacji wycieczki wraz z wkładem własnym wynosi 3900,00 zł.
 
Przyznawane przez Ministra Edukacji i Nauki w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczki do Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - miejsc związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
 
Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
 
Program „Poznaj Polskę” ukierunkowany jest na pomoc w realizacji podstawy programowej w szkołach. Wdrożenie przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Copyright © 2023 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2023 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme