headerimg

Celem zajęć jest przedstawienie uczniom/uczennicom konieczności kształtowania kompetencji kluczowych już na etapie edukacji gimnazjalnej, jako tych, których potrzebuje każdy człowiek do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem/obywatelką, integracji społecznej i zatrudnienia. Uczniowie/uczennice poznają wybrane problemy rynku pracy, w tym oczekiwania pracodawców, istotę kompetencji kluczowych, w jaki sposób one wpłyną na rozwój ich kariery, poznają swoje predyspozycje zawodowe w oparciu o realne możliwości, słabe i mocne strony, zainteresowania, stan zdrowia, temperament itp. Ponadto zostaną zapoznani ze strukturą szkolnictwa, ofertami szkół w naszym rejonie, z interesującymi ich zawodami i realnymi prognozami jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod aktywizujących, wykładów wizualizowanych prezentacjami multimedialnymi, WebQest - wykonywania zadań z wykorzystaniem multimediów i Internetu.

 

Related Articles

Copyright © 2022 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2022 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme