Zasady oceniania PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Przedmiotowe zasady oceniania:

 

 

język polski

język angielski

język niemiecki

muzyka

plastyka

historia

wiedza o społeczeństwie

geografia

biologia

chemia

fizyka

matematyka

informatyka

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

zajęcia artystyczne

zajęcia techniczne

religia

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Informacje dla Rodziców

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne