headerimg

Dyrektor

mgr Małgorzata Wolszczak – język polski

 

mgr Maria Aftyka

-

historia, język niemiecki

mgr Agnieszka Caban

-

logopeda

mgr Karina Delega

-

doradca zawodowy,

mgr Natasza Dróżdż

-

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny

wychowawczyni kl. I

mgr Małgorzata Jaros

-

przyroda

mgr Marcin Kosiński

-

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

ks. mgr Dariusz Jasiński

-

religia

mgr Dariusz Kowalczyk

-

geografia, fizyka

mgr Zenobia Kowalska

-

religia

mgr Agnieszka Misiak-Sadowska

-

psycholog

mgr Luiza Nastula

-

plastyka, muzyka, biblioteka

wychowawczyni kl. VIII

mgr Irena Pawluczuk

-

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

wychowawczyni kl. II

mgr Karolina Rajchel

-

pedagog szkolna

mgr Anna Rybarczyk

-

wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy,
zajęcia rewalidacyjne

mgr Tomasz Słyk

-

informatyka, technika

mgr Magdalena Sobieniecka-Grosiak

-

nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Stochmal

-

język polski, wiedza o społeczeństwie

wychowawczyni kl. IV

mgr Agata Staromłyńska

-

język angielski

wychowawczyni kl. VII

mgr Justyna Szymańska

-

wychowawca świetlicy

mgr Grażyna Śmietanka

-

matematyka, zajęcia rewalidacyjne

wychowawczyni kl. V

mgr Małgorzata Pulkowska

-

chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

wychowawczyni kl. VI

mgr Danuta Warchoł

-

nauczyciel wspomagający

mgr Maria Ziemska

-

edukacja wczesnoszkolna,

wychowawczyni kl. IIIZespoły Samokształceniowe 2021/2022

Zespół edukacji wczesnoszkolnej
Maria Ziemska - przewodnicząca
Irena Pawluczuk
Natasza Dróżdż
Zenobia Kowalska
Agata Staromłyńska
Magdalena Sobieniecka-Grosiak
Danuta Warchoł

Zespół humanistyczny
Agnieszka Stochmal - przewodnicząca
Małgorzata Wolszczak
Agata Staromłyńska
Maria Aftyka
Ks. Dariusz Jasiński

Zespół matematyczno – przyrodniczy
Grażyna Śmietanka - przewodnicząca
Małgorzata Pulkowska
Małgorzata Jaros
Dariusz Kowalczyk
Tomasz Słyk

Zespół artystyczny
Luiza Nastula - przewodnicząca
Anna Rybarczyk
Agata Staromłyńska
Zenobia Kowalska
Magdalena Sobieniecka-Grosiak

Zespół sportowo – rekreacyjny
Marcin Kosiński - przewodniczący
Anna Rybarczyk
Dariusz Kowalczyk

Zespół wychowawczy
Natasza Dróżdż - przewodnicząca
Małgorzata Wolszczak
Karolina Rajchel
Irena Pawluczuk
Maria Ziemska
Magdalena Sobieniecka-Grosiak
Grażyna Śmietanka
Małgorzata Pulkowska
Agata Staromłyńska
Luiza Nastula
Agnieszka Stochmal
Agnieszka Caban
Agnieszka Misiak – Sadowska
Danuta Warchoł

Zespół do spraw promocji Szkoły
Tomasz Słyk – przewodniczący
Małgorzata Wolszczak
Maria Ziemska
Marcin Kosiński

Related Articles

Copyright © 2022 by Publiczna Szkoła Podstawowa im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych
All Rights Reserved

Copyright © 2022 Free Joomla! 4 templates / Design by LTheme
Free Joomla templates by Ltheme