Rekrutacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 

Nabór do I klasy na rok szkolny 2019/2020

do

Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka

w Świerżach Górnych

 

Harmonogram czynności w procesie naboru dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły:

1. 1 marca 2019 r. – 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2. 12 marca 2019 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy 1.

 

Druki do pobrania:

1. zgłoszenie ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2019/2020 – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram czynności w procesie rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

1. 1 marca 2019 r. – 29 marca 2019 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

2. 12 marca 2019 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. Do 5 kwietnia 2019 r. godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

4. 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6. 15 kwietnia 2019 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Druki do pobrania:

1. wniosek ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2019/2020 – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

2. wzór oświadczenia o miejscu pracy rodziców kandydata w obwodzie Szkoły – załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

3. wzór oświadczenia, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

4. wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice – załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

5. wzór potwierdzenia wyboru Szkoły – załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie Szkoły
lub pod numerami telefonów:

Sekretariat                            –                      (048) 614 75 25

Dyrektor Szkoły                     –                      (048) 614 74 05

Nabór do I klasy na rok szkolny 2018/2019

do

Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka

w Świerżach Górnych

Harmonogram czynności w procesie naboru dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły:

1. 1 marca 2018 r. – 28 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy 1.

Druki do pobrania:

1. zgłoszenie ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w procesie rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

1. 1 marca 2018 r. – 28 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. 28 marca 2018 r. godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

4. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6. 6 kwietnia 2018 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Druki do pobrania:

1. wniosek ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

2. wzór oświadczenia o miejscu pracy rodziców kandydata w obwodzie Szkoły – załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

3. wzór oświadczenia, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

4. wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice – załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

5. wzór potwierdzenia wyboru Szkoły – załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

Nabór do klas: III, IV, V, VI, VII na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w procesie naboru:

1. 1 marca 2018 r. – 26 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy ….. szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy …. oraz ich rodziców.

3. 27 marca 2018 r. godz. 11.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

4. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas.

Druki do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie ucznia do klasy … na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie Szkoły
lub pod numerami telefonów:

Sekretariat                            –                      (048) 614 75 25

Dyrektor Szkoły                   –                      (048) 614 74 05

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Gminny Festiwal Kolęd

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne