Informacje dla Rodziców PDF Drukuj Email

 

 

 

ZAWIESZENIE STRAJKU

Szanowni Rodzice,

informuję, że zgodnie z decyzją ZNP, od 27 kwietnia 2019 r. strajk pracowników oświaty zostaje zawieszony.

Przypominam Państwu, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019, 29-30 kwietnia oraz 2 maja to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w tych dniach będą zorganizowane w świetlicy szkolnej w godzinach 7-16.

Zajęcia lekcyjne rozpoczną się 6 maja 2019 r. /poniedziałek/.

Z poważaniem - Małgorzata Wolszczak

 


 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE WIOSENNEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

Świerże Górne, 17 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

informuję, że związki zawodowe nadal podtrzymują akcję strajkową.

W czasie przerwy świątecznej istnieje możliwość opieki świetlicowej w Szkole w godz. 7-15 lub w Świetlicy Środowiskowej w godz. 7-16.30.

Zajęcia po świętach powinny rozpocząć się w środę, 24 kwietnia 2019 r., jeśli strajk się zakończy - będę informować.  Bardzo przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć serdeczne życzenia: zdrowia, ciepłej, wiosennej, rodzinnej atmosfery przy świątecznym stole. Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas nadzieją i da siłę do pokonywania wszelkich przeciwności. Wesołych Świąt!

Z poważaniem - Małgorzata  Wolszczak

 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

 

 

Informuję, że 15 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty Z JĘZYKA POLSKIEGO odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Wolszczak

 


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

 

Informuję, że 12 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny – część językowa - odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Wolszczak

 

 


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

 

Informuję, że 11 kwietnia 2019 r. egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza - odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Wolszczak

 

 


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY – CZĘŚĆ

HUMANISTYCZNA

 

Informuję, że 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.

Uczniów przystępujących do egzaminu proszę o przybycie do Szkoły na godz. 8.15.

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Wolszczak

 

 


 

PILNE!!!!!

 

ZATRUDNIĘ DO PRACY W ZESPOLE NADZORUJĄCYM
EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

 

 

Osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.

Wszystkich chętnych nauczycieli, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, proszę o zgłaszanie się do prac w zespole nadzorującym przebieg egzaminu gimnazjalnego.

Kontakt do Dyrektor Szkoły: tel.: 48 614 74 05 lub osobiście w siedzibie Szkoły.

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej zgodnie z procedurami. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały do bezpiecznych kopert, uzupełniają dokumentację przebiegu egzaminu.

Dyrektor Szkoły Małgorzata Wolszczak

 


 

 

8 kwietnia 2019 r /poniedziałek/ godz. 7.00 rozpoczął się w naszej Szkole 1 dzień strajku pracowników oświaty. Będzie trwał do odwołania.

 


 

Opieka w czasie strajku

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

Nauczyciele  w ramach swojej pracy troszczą się każdego dnia o dobro Państwa dzieci – przekazują wiedzę, organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyjazdy edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, systematycznie dokształcają się, żeby skuteczniej edukować i pomagać. Pełniąc tę szczególną misję, wkładają całe swoje serce, aby przygotować dzieci do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, zgodnie z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Wszystko to dzieje się z Państwa udziałem, w ramach współpracy związanej z kształceniem i wychowaniem.

Dziś wiele osób, którym Nauczyciele wskazywali drogę i uczyli podstaw, podważa godność tego zawodu. Spowodowało to, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość edukacji, godność i prestiż zawodu Nauczyciela. W referendum przeprowadzonym w okresie 18-19.03.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 92% biorących udział w głosowaniu, gdyby nie zostały spełnione żądane postulaty związkowe.

Ewentualny strajk, który może rozpocząć się 8 kwietnia, może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci, o czym będziecie Państwo informowani po zapadnięciu decyzji o jego podjęciu.

Bardzo prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość, nie występujemy przeciwko Państwu i dzieciom, ale przeciw decyzjom MEN. Celem jest dobra edukacja, a nie ma dobrej edukacji bez dobrych i godnie opłacanych Nauczycieli. To Uczeń jest i zawsze będzie dla dobrego Nauczyciela najważniejszy.

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Nabór do I klasy na rok szkolny 2018/2019

do

Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka

w Świerżach Górnych

Harmonogram czynności w procesie naboru dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły:

1. 1 marca 2018 r. – 28 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do klasy 1.

Druki do pobrania:

1. zgłoszenie ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

 

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w procesie rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły:

1. 1 marca 2018 r. – 28 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy 1 oraz ich rodziców.

3. 28 marca 2018 r. godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

4. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5. Do 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

6. 6 kwietnia 2018 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Druki do pobrania:

1. wniosek ucznia do klasy 1 na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

2. wzór oświadczenia o miejscu pracy rodziców kandydata w obwodzie Szkoły – załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

3. wzór oświadczenia, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

4. wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna, że obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice – załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

5. wzór potwierdzenia wyboru Szkoły – załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

 

Nabór do klas: III, IV, V, VI, VII na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w procesie naboru:

1. 1 marca 2018 r. – 26 marca 2018 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy ….. szkoły podstawowej.

2. 14 marca 2018 r. godz. 16.30

Dzień otwarty dla kandydatów do klasy …. oraz ich rodziców.

3. 27 marca 2018 r. godz. 11.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

4. 29 marca 2018 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas.

Druki do pobrania:

1. wniosek o przyjęcie ucznia do klasy … na rok szkolny 2018/2019 – załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 7/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie Szkoły
lub pod numerami telefonów:

Sekretariat                            –                      (048) 614 75 25

Dyrektor Szkoły                   –                      (048) 614 74 05

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. bp. Jana Chrapka

Świerże Górne 25a
26 - 900 Kozienice

tel. 048 614 75 25

e-mail: gim-swierze@wp.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel./fax 048 614 74 05

e-mail: iod@pspswierze.edu.pl

Gminny Festiwal Kolęd

e-Dziennik

e-Mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

Dopalacze

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Akcje profilaktyczne